AK LITERA

Jana Štěpánková byla přijata za řádného člena Unie rodinných advokátů

ura

Unie rodinných advokátů je profesním spolkem, jehož cílem je ochrana tradičního pojetí rodiny a výchova obecné i advokátní veřejnosti k mimosoudnímu řešení rodinných sporů. .

Úloha advokáta v rodinných a opatrovnických sporech je často zcela zásadní a nezastupitelná. Unie zastává názor, že by advokát měl myslet nejenom na zájem klienta, ale i na osud celé rodiny a zájem nezletilých dětí. I proto by advokáti měli být schopni pomoci svým klientům projít nastalou rodinnou situací důstojně, spory mezi rodiči zklidňovat, nikoli akcelerovat a pomoci jim nalézt řešení zejména mimosoudní cestou.

V květnu 2018 byla Jana Štěpánková přijata za řádného člena URA.

AK LITERA

‹‹ Zpět