AK LITERA

Povinnost mít u sebe zelenou kartu - ano či ne?

Novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) účinnou ke dni 20.2.2016 došlo v § 6 odst. 7 k vypuštění, resp. úplné změně písm. c), kdy již není výslovně stanoveno, že řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu (tzv. zelenou kartu).

Mnoho lidí si to stále vykládá tak, že touto novelou došlo k vypuštění povinnosti mít zelenou kartu u sebe a na vyzvání ji předložit. Ve skutečnosti tomu tak není. Povinnost řidiče motorového vozidla mít u sebe při řízení doklad o pojištění nadále trvá, jen ji stanovuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, a to ve svém § 17 odst. 1.

Tento zákon současně i stanovuje sankci za porušení povinnosti řidiče a umožňuje uložit pokutu od 1.500 do 3.000 Kč. Blokově pak do 1.500 Kč.

Jediné, co se mění ve věci povinnosti předložit na výzvu zelenou kartu je to, že výzvu může učinit pouze příslušník Policie České republiky, tedy např. strážík obecní policie ve stejnokroji k tomu oprávněn není.

V případě vzniku potřeby řešit situaci v oblasti přestupků v dopravě nás neváhejte kontaktovat.

Lukáš Klucký

‹‹ Zpět