AK LITERA

Koncepční novela zákoníku práce - díl III.
Práce z domova - homeoffice

Současná právní úprava pamatuje pouze na tzv. domácké zaměstnance, kteří pracují mimo pracoviště zaměstnavatele a současně si rozvrhují pracovní dobu sami.

Novela má tedy upravit případy, kdy zaměstnanec sice bude pracovat mimo pracoviště zaměstnavatele, avšak zaměstnavatel bude na zaměstnanci požadovat, aby i z domova zaměstnanec pracoval ve stanovené pracovní době. Tato nová právní úprava se však nebude aplikovat na práci zaměstnance konanou mimo pracoviště zaměstnavatele, pokud k ní dochází pouze výjimečně a nepravidelně. Podmínky práce z domova by měly být sjednány již v samotné pracovní smlouvě nebo dohodách (DPP, DPČ), tudíž musí se jednat o dohodu písemnou.

Novela dále upravuje náhradu nákladů, které zaměstnanci při práci z domova vzniknou, a to náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a další náklady, které zaměstnanci při výkonu práce mimo pracoviště vzniknou. S tím je spojená i otázka vybavení pro práci z domova, o kterém novela hovoří tak, že pokud zaměstnanec nevyužívá svá zařízení (např. počítač, notebook a k nim potřebný software), je zaměstnavatel toto technické a programové vybavení povinen zajistit.

Jak již bylo zmíněno, účinnost novely je naplánována k půlce příštího roku, tedy od 1.7.2017 s výjimkou oblasti týkající se úpravy dovolené, jejíž účinnost je naplánována až na počátek roku 2018. Aktuálně novela vstoupila do druhého čtení v rámci legislativního procesu Poslanecké sněmovny a byla k ní zařazena poměrně velká částka pozměňovacích návrhů, což může mít za následek posunutí její účinnosti. Podle dosavadního projednávání novely a velkého počtu pozměňovacích návrhů lze usoudit, že sice z Poslanecké sněmovny odejde v odlišném znění, ale žádná skutečnost zatím nenasvědčuje tomu, že by mohla být navrhovatelem stažena, nebo dokonce v rámci Poslanecké sněmovny zamítnuta, a proto je vhodné s výše popsanými změnami do budoucna počítat.

Jan Kříž

‹‹ Zpět