AK Litera

Ceník

Rádi bychom naší činností přispěli k názoru, že právní služby, stejně jako jakékoli jiné služby, mohou být dostupné pro každého, je-li pro něj řešení záležitosti důležité. Zastáváme názor, že pro klienta musí mít využití právních služeb i obchodní smysl. Odměnu za právní služby dohodneme až po posouzení požadavku klienta. Vždy zohledňujeme specifika klientů a konkrétních zadání, představ a požadavků a jsme schopni nastavit i způsob úhrady odměny tak, aby byl přijatelný pro obě strany.

Nejčastějším způsobem stanovení odměny za právní služby je odměna smluvní, stanovená pevnou částkou za hodinu právních služeb. Při pravidelnější spolupráci je možné domluvit i výhodnější paušální způsob stanovení odměny. Další variantou může být i stanovení odměny v podobě podílu na výsledku sporu. Samozřejmě je možné postupovat při určení odměny mimosmluvně podle advokátního tarifu (vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif).

V případě, že je domluveno poskytování právních služeb, uzavírá se smlouva o poskytování právních služeb s dohodnutým způsobem odměny a její specifikací. Je běžné, že je požadováno složení zálohy na poskytované právní služby. Ke všem druhům odměn je u Jany Štěpánkové připočítáváno DPH v zákonné výši. Lukáš Klucký není plátce DPH.

Máte nějaký konkrétní problém a chtěli byste se o něm poradit? Neodkládejte řešení Vaší záležitosti a bez ostychu se na nás obraťe. Jsme přesvědčeni, že je vždy možné se domluvit ke spokojenosti obou stran.


Informace pro spotřebitele:

"Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz."