AK Litera
Obhajoba v trestním řízení a zastupování poškozených
Kompletní právní servis při převodu nemovitostí od rezervace až po úschovy peněz a ověřování podpisů
Organizace valných hromad a podřízení se právní úprávě dle zákona o obchodních korporacích, převody podílů
Insolvenční řízení, přihlášení pohledávek, postoupení pohledávek, monitoring insolvenčního rejstříku