AK Litera

Dědické právo

V oblasti dědického práva poskytujeme zejména tyto služby:

• Komplexní právní poradenství týkající se práv a povinností vyplývajících z právní úpravy dědického práva
• Sepis závěti, listin o vydědění, příprava a sepis dědických smluv
• Zastupování dědiců v řízení před notářem a soudem, a to včetně dodatečných dědických (pozůstalostních) řízení
• Uplatňování majetkových nároků dědiců a sepisování dohod mezi dědici
• Zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění‹‹ Zpět