AK Litera

Insolvence

Oddlužení:

Kdo může oddlužení využít?

• fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání

• právnická osoba, která podle zákona není považována za podnikatele a která současně nemá dluhy z podnikání


Může oddlužení využít i OSVČ?

• Ano, povolení oddlužení lze docílit i u OSVČ, a to pokud má dluhy spotřebitelského charakteru. Za určitých podmínek však může soud povolit oddlužení i osobě, která má dluhy z podnikání.


Jaké jsou základní podmínky pro oddlužení?

• poctivý záměr

• schopnost splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, zároveň minimálně stejnou částku ostatním věřitelům a k tomu ještě v plné výši pohledávky na výživném ze zákona a odměnu sepisovatele

• odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení

• nemít kvalifikovanou insolvenční historii (v posledních 10 letech jí nesmělo být přiznáno osvobození od placení pohledávek, v posledních 5 letech nesměl být její návrh na povolení oddlužení zamítnut nebo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr nebo v posledních 3 měsících nesměla vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět)


V případě potřeby cokoliv blíže probrat a informovat se jsme Vám k dispozici na kontaktních údajích.


‹‹ Zpět