AK Litera

Nemovitosti

Výčet služeb, které v oblasti nemovitostí nejčastěji poskytujeme:

• Právní prověrka (due diligence) nemovitostí, i subjektů (insolvenční rejstřík, Centrální evidence exekucí)
• Revize či sepis smluvní dokumentace, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb.
• Advokátní úschova finanční prostředků a dokumentární úschova (listiny)
• Úřední ověření podpisu na listinách (prohlášení o pravosti podpisu)
• Nájem, podnájem - konzultace při ukončování smluvního vztahu
• Zastupování před katastrálním úřadem
• Předběžná opatření k zamezení nákladání s nemovitostmi


‹‹ Zpět