AK Litera

Obchodní právo

Výčet služeb které v oblasti obchodního práva nejčastěji poskytujeme:

• Zakládání obchodních společností (osobních i kapitálových) na míru požadavkům klienta
• Zastoupení klienta při žádosti o získání živnostenského oprávnění
• Zastoupení před obchodním rejstříkem
• Podřízení se "nové" právní úpravě
• Organizace a realizace řádných a mimořádných valných hromad
• Zajišťování snížení či zvýšení základního kapitálu společností
• Přeměna obchodních společností na jiné právní formy
• Převod podílu v obchodní společnosti
• Směnky a šeky

Vlastnit obchodní společnost je po rekodifikaci soukromého práva ještě jednodušší, než tomu bylo dříve. Zejména společníkům odpadá povinnost vkládat do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným 200.000 Kč a vystačí si s pouhou 1 korunou. Pomůžeme Vám projít kompletním procesem existence obchodní společnosti od jejího založení, přes její vznik až po případnou likvidaci a úplný zánik. Úřady, banky a soudy můžeme oběhat za Vás.

Jste společníkem v obchodní společnosti, která se dosud nepodřídila nové právní úpravě, tedy zákonu o obchodních korporacích? Přestože již lhůta pro podřízení se dávno uplynula, je možné to ještě napravit. Pomůžeme Vám s tím. Jste akcionářem vlastnícím akcie na majitele a dosud jste akcie nevyměnili? Nechte si poradit, jak nepřijít o svá hlasovací práva.

Jelikož v oblasti obchodních společností a obchodního práva jsou často nevyhnutelné služby notáře, dlouhodobě spolupracujeme s notářskou kanceláří.

Konala se valná hromada a padlo při ní důležité rozhodnutí bez Vašeho vědomí? Je možné se účinně bránit, nicméně je důležité učinit tak co nejdříve.


‹‹ Zpět