AK Litera

Pracovní právo

Právní služby v oblasti upravené pracovněprávními předpisy poskytujeme na obě strany, tedy jak zaměstnancům, zejména při vymáhání nároků vyplývajících z pracovněprávního vztahu, tak i zaměstnavatelům, a to v širokém záběru, jedná se zejména o:

• Rešerše a připomínkování stávajících pracovněprávních dokumentů, jejich aktualizace, případně tvorba nových dokumentů
• Rešerše povinností zaměstnavatele s ohledem na jeho specializaci (např. povinnosti v oblasti dodržování předpisů BOZP, apod.)
• Řešení konkrétních případů, zejm. sporů, včetně zastupování před soudy
• Účetní aspekty promítnuté do systémového nastavení chodu zaměstnavatele
• Tvorba interních právních předpisů
• Monitoring s ohledem na měnící se legislativu‹‹ Zpět