AK Litera

Stavební právo

Výčet služeb které v oblasti stavebního práva nejčastěji poskytujeme:

• Jednání se správními úřady (při vyřizování stavebních povolení, jednání s dotčenými úřady a orgány státní správy – v této oblasti spolupracujeme s externími odborníky, kteří mají zkušenosti i erudici a potřebnou znalost problematiky k dosažení rychlého a efektivního řešení)
• Smluvní agenda (tvorba uceleného systému smluvních podkladů odpovídající požadavkům klienta, která zohledňuje specifika a vychází při tom ze zkušeností c cílem na předcházení sporů)
• Řešení sporů (jak ve fázi vyjednávání o dohodě, tak při zastupování před soudy či jinými orgány)‹‹ Zpět