AK Litera

Trestní právo

Výčet služeb které v oblasti trestního práva nejčastěji poskytujeme:

• obhajoba v přípravném řízení a v řízení před soudem
• sepis žádostí o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu
• sepis žádostí o propuštění z vazby spolu s návrhy na opatření nahrazující vazbu
• zastupování obětí trestných činů a poškozených v rámci trestního řízení a uplatňování jejich práv
• zastupování zúčastněné osoby
• podávání podnětů k využití odklonů v trestním řízení
• posouzení případných trestněprávních aspektů při obchodních vztazích
• zastupování při sjednávání dohody o vině a trestu

Trestnímu právu se v rámci výkonu praxe věnujeme intenzivně. Jsme vedeni i jako obhájci ex offo u 14 soudů v Praze a u Okresního soudu v Benešově

Advokát při zastupování klienta dbá na to, aby prověřování a vyšetřování bylo vedeno zákonně, proto je třeba vše hlídat již od počátku, a to i s ohledem na skutečnost, že je velice důležité hlídat si lhůty, které bývají velmi krátké.

V případě, že se prokáže, že proti Vám bylo trestní řízení vedeno neoprávněně, jsme připraveni pomoci Vám i s uplatněním náhrady škody způsobené Vám neoprávněným trestním stíháním, a to nejen v materiální podobě, ale i za imateriální (duševní) újmu.

Řídili jste pod vlivem návykové látky, resp. byli jste obviněni z řízení pod vlivem návykové látky? Trestní řízení nemusí nutně skončit uložením trestu v podobě zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Stali jste se obětí trestného činu nebo jste poškozenými? Poradíme Vám a pomůžeme s uplatněním Vašeho nároku po pachateli trestného činu. V případě, se kterým se často setkáváme, tedy kdy soud odkáže v rozsudku na občanskoprávní řízení, jsme připraveni sepsat žalobu a zastupovat Vás i před civilními soudy.

Byli jste v rámci trestního řízení nuceni vydat či Vám byla odňata dle názoru orgánů činných v trestním řízení věc důležitá pro trestní řízení či byla Vaše věc odňata třetí osobě a Vy ji chcete vrátit zpět? Byly zajištěny peněžní prostředky na Vašem účtu? Pomůžeme Vám s uplatněním Vašich práv.‹‹ Zpět