AK Litera

Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme právní služby jak přímo zadavatelům veřejných zakázek, tak i právní služby uchazečům o účast v konkrétní veřejné zakázce.

Poskytujeme komplexní právní servis spojený se zadáváním veřejných zakázek, tj.:

• Analýzu podmínek použití zadávacího řízení
• Doporučení jeho nejvhodnějšího druhu
• Přípravu kompletní zadávací dokumentace včetně rozsahu a způsobu prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů
• Právní podporu při posuzování a hodnocení nabídek
• Přípravu rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazečů
• Řešení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)‹‹ Zpět